Forfatter: administrator

Det rationelle valg

Af administrator

Rationel ‘choice’ institutionalisme: Eksogent givet – Hall, Peter A. & Rosemary C.R. Taylor (1996) Political Science and the Three New…

Loughlin, J. (2014)

Af administrator

  Centrale-lokalforhold under velfærdsstaten var indtil 1980’erne kendetegnet af principal agent-modellen. Herefter formindskede eller helt fjernede central-regeringerne dele af velfærdsstaten.…

Teksten kort

Af administrator

Teksten understreger vigtigheden af at undersøge ikke blot vælgernes mulighed for at tilskrive ansvar for politiske outcomes, men tilmed muligheden…

Lovgivende forsamling

Af administrator

Frankrig og Tyskland tekster til brug af modellen på empiri fra holdtime, uvæsentligt for eksamen: Dalton, R. J. (2015) Politics…