Loughlin, J. (2014)

  Centrale-lokalforhold under velfærdsstaten var indtil 1980’erne kendetegnet af principal agent-modellen. Herefter formindskede eller helt fjernede central-regeringerne dele af velfærdsstaten. Derefter er der en stigende grad af konkurrence om ressourcer mellem regionale og lokale autoriteter.…

Read More

Teksten kort

Teksten understreger vigtigheden af at undersøge ikke blot vælgernes mulighed for at tilskrive ansvar for politiske outcomes, men tilmed muligheden for at reagerer på denne tilskrivelse af ansvar. Muligheden for dette varierer på tværs af…

Read More

McAlister, I. & Studlar

Artiklen undersøger sammenhængen mellem valgsystem og kvindelig repræsentation i parlamentet: Hovedforventninger: Simple-majority: I et simple-majority valgsystem forventes et fald i antallet af kvindelige kandidater, fordi vælgerne frygter at en stemme på en kvindelig kandidat er…

Read More

Benoit, K.

  Benoit undersøger i hans artikel valgsystemer som et biprodukt af partisystemer. Han analyserer først den gængs opfattelse om at valgsystemer er årsagen, men udfordrer denne ved at undersøge elektorale system som et produkt af…

Read More