Forfatter: administrator

McAlister, I. & Studlar

Af administrator

Artiklen undersøger sammenhængen mellem valgsystem og kvindelig repræsentation i parlamentet: Hovedforventninger: Simple-majority: I et simple-majority valgsystem forventes et fald i…

Benoit, K.

Af administrator

  Benoit undersøger i hans artikel valgsystemer som et biprodukt af partisystemer. Han analyserer først den gængs opfattelse om at…

Tekster

Af administrator

  Intro –                  Valg og folkeafstemning er de to primære muligheder borgere har i deres stemmeafgivelse. –                  Valg…