McAlister, I. & Studlar

Artiklen undersøger sammenhængen mellem valgsystem og kvindelig repræsentation i parlamentet: Hovedforventninger: Simple-majority: I et simple-majority valgsystem forventes et fald i antallet af kvindelige kandidater, fordi vælgerne frygter at en stemme på en kvindelig kandidat er…

Read More

Benoit, K.

  Benoit undersøger i hans artikel valgsystemer som et biprodukt af partisystemer. Han analyserer først den gængs opfattelse om at valgsystemer er årsagen, men udfordrer denne ved at undersøge elektorale system som et produkt af…

Read More

Tekster

  Intro –                  Valg og folkeafstemning er de to primære muligheder borgere har i deres stemmeafgivelse. –                  Valg bliver afholdt med formålet at opstille repræsentanter i parlamentet eller andre institutioner som er genstand…

Read More