Det rationelle valg

Rationel ‘choice’ institutionalisme: Eksogent givet – Hall, Peter A. & Rosemary C.R. Taylor (1996) Political Science and the Three New Institutionalisms, Political Studies 44(5). – Europa i forandring: Kelstrup, Morten, Sindbjerg, Dorte & Wind, Marlene,…

Read More

Loughlin, J. (2014)

  Centrale-lokalforhold under velfærdsstaten var indtil 1980’erne kendetegnet af principal agent-modellen. Herefter formindskede eller helt fjernede central-regeringerne dele af velfærdsstaten. Derefter er der en stigende grad af konkurrence om ressourcer mellem regionale og lokale autoriteter.…

Read More

Teksten kort

Teksten understreger vigtigheden af at undersøge ikke blot vælgernes mulighed for at tilskrive ansvar for politiske outcomes, men tilmed muligheden for at reagerer på denne tilskrivelse af ansvar. Muligheden for dette varierer på tværs af…

Read More

Lovgivende forsamling

Frankrig og Tyskland tekster til brug af modellen på empiri fra holdtime, uvæsentligt for eksamen: Dalton, R. J. (2015) Politics in Germany in Powell in G. B., Dalton, R. J. and Strøm, K. Comparative Politics…

Read More

McAlister, I. & Studlar

Artiklen undersøger sammenhængen mellem valgsystem og kvindelig repræsentation i parlamentet: Hovedforventninger: Simple-majority: I et simple-majority valgsystem forventes et fald i antallet af kvindelige kandidater, fordi vælgerne frygter at en stemme på en kvindelig kandidat er…

Read More

Benoit, K.

  Benoit undersøger i hans artikel valgsystemer som et biprodukt af partisystemer. Han analyserer først den gængs opfattelse om at valgsystemer er årsagen, men udfordrer denne ved at undersøge elektorale system som et produkt af…

Read More

Tekster

  Intro –                  Valg og folkeafstemning er de to primære muligheder borgere har i deres stemmeafgivelse. –                  Valg bliver afholdt med formålet at opstille repræsentanter i parlamentet eller andre institutioner som er genstand…

Read More