Miljøvenlige varmekilder

Der findes mange gode alternativer til de konventionelle varmekilder som for eksempel oliefyr el-varme. Disse alternative er alle at foretrække, fordi de belaster miljøet væsentligt mindre. I bestræbelserne på at reducere udnyttelsen og belastningen af…

Read More

Det rationelle valg

Rationel ‘choice’ institutionalisme: Eksogent givet – Hall, Peter A. & Rosemary C.R. Taylor (1996) Political Science and the Three New Institutionalisms, Political Studies 44(5). – Europa i forandring: Kelstrup, Morten, Sindbjerg, Dorte & Wind, Marlene,…

Read More

Loughlin, J. (2014)

  Centrale-lokalforhold under velfærdsstaten var indtil 1980’erne kendetegnet af principal agent-modellen. Herefter formindskede eller helt fjernede central-regeringerne dele af velfærdsstaten. Derefter er der en stigende grad af konkurrence om ressourcer mellem regionale og lokale autoriteter.…

Read More